úvodní Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

K ochraně osobních údajů přistupujeme zodpovědně a dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů. Níže najdete informace o tom, které osobní údaje jsou získávány při návštěvě a využívání služeb HGM online shopu, za jakým účelem jsou tyto údaje využívány a jaké jsou další podmínky jejich zpracování.

 

I. Obecné informace k návštěvě HGM online shopu

a) Webová analytika

Při statistickém vyhodnocování naší internetové stránky jsou některé údaje zaznamenávány a vyhodnocovány v trvale anonymizované formě (tyto údaje jsou definovány níže, v sekci „Shromažďované údaje“). Takto anonymizované údaje jsou poskytovány našemu poskytovateli statistických služeb. Jedná se o souhrnné data, která nelze jednotlivě přiřazovat k uživateli a tedy ani jednotlivě mazat.

Shromažďované údaje

Během návštěvy HGM online shopu jsou prostřednictvím zabudovaného kódu shromažďovány a vyhodnocovány následující údaje, které jsou poskytovány Vaším prohlížečem:

 • žádost (název požadovaného datového souboru) (např. www.príklad.cz/index.html)
 • typ a verze prohlížeče (např. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prohlížeče (např. čeština)
 • používaný operační systém (např. Windows XP)
 • vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • aktivace JavaScript
 • zapnutí/vypnutí Java
 • zapnutí/vypnutí cookies
 • sytost barev
 • Referrer URL (stránka, která byla zobrazena předtím)
 • IP adresa – co nejrychleji anonymizovaná
 • čas přístupu
 • kliknutí
 • příp. obsah formulářů (u textových polí, jako např. jméno a heslo, je přenesena pouze informace „údaj vyplněný“ nebo „údaj nevyplněný“)

b) IP adresa

IP adresa je přenášena při zadání každého Vašeho požadavku na server. Díky tomu má server informaci o tom, kam má být odpověď na tento požadavek odeslána. Zákazníkovi je IP adresa přidělena poskytovatelem internetového připojení, jakmile se připojí na internet. Poskytovatel internetových služeb dokáže vysledovat, kterému zákazníkovi byla vybrána IP adresa přiřazena v určitém časovém okamžiku. Po dobu uložení IP adresy je možné teoreticky nepřímo stanovit identitu vlastníka IP adresy. Z tohoto důvodu nejsou IP adresy trvale uchovávány námi, ani našimi poskytovateli statistických služeb, ale jsou využívány pouze za účelem určení místa, na které má být odeslána odpověď serveru na váš požadavek, jakož i pro účely odvrácení potenciálních kybernetických útoků. IP adresa se v kombinaci s jinými údaji objednávky využívá na odhalování uživatelů vytvářejících opakované falešné objednávky. IP adresa takto přidělena objednávce není žádným způsobem dále zpracovávaná na marketingové ani žádné jiné účely.

c) Cookies

Na více místech na naší internetové stránce jsou používány tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a mohou být ukládány Vaším prohlížečem. Cookies nemohou být přiřazeny konkrétní osobě a neobsahují žádné osobní údaje. Spojení těchto údajů s jinými zdroji údajů o vaší osobě je provedeno pouze za předpokladu, že jste nám udělili váš výslovný souhlas na stránce www.hgm.cz.

Přijetí cookies není nezbytným požadavkem pro umožnění návštěvy internetové stránky. Upozorňujeme však na to, že funkce nákupního košíku a objednání produktů je možné pouze za předpokladu, že jste přijali aktivaci technických cookies, které jsou nezbytné kvůli funkcionalitám ... online shopu. Údaje získané z použití těchto cookies budou použity výhradně na technické zabezpečení Vašeho nákupu a po ukončení relace prohlížeče budou vymazány.

Nejčastěji námi používané cookies jsou dočasné cookies (tzv. session cookies), které budou vymazány po ukončení relace prohlížeče. Kromě toho existují i ​​dlouhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocí kterých Vás dokážeme rozpoznat jako anonymního návštěvníka za účelem statistiky. Cookies nezpůsobují žádné škody na Vašem počítači a neobsahují žádné viry.

Využívané jsou především následující cookies:

 • čistě technické cookies, které jsou nezbytné kvůli funkcionalitám HGM online shopu a pro optimální zobrazení pro zákazníka (např. snížení zatížení, funkce přihlašování, funkcionality nákupního košíku)
 • konverzní cookies (pro sledování konverzí)

V nastavení prohlížeče můžete stanovit, zda mohou být cookies používány nebo ne. V nastavení prohlížeče lze také omezit používání cookie jen pro určité případy.

 

II. Získávání, zpracování a použití osobních údajů

a) Kontaktní informace

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých se zpracovávají Vaše osobní údaje je Hana Vrbová, IČ: 02956187, sídlo: Karlovy Vary.

b) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o věcných a osobních poměrech o určité nebo určitelné fyzické osobě, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail, jakožto i jiné údaje, které jsou Vámi zadávané při využívání služeb registrace nebo založení zákaznického účtu. Statistické údaje získávány během návštěvy naší stránky, které jsou popsány výše a nemohou být přímo či nepřímo spojené s konkrétní osobou, nejsou považovány za osobní údaje, a proto nejsou ovlivněny touto částí obchodních podmínek.

c) Zákaznické konto

Prostřednictvím registrace si můžete zřídit heslem chráněné zákaznické konto. Tím získáváte přímý přístup k Vašim, u nás uloženým, údajům a zároveň můžete nahlédnout do Vašich otevřených nebo vyřízených objednávek, spravovat Vaše osobní údaje uložené v zákaznickém kontě, jakožto i zasílání newsletteru. Založením zákaznického konta souhlasíte, že údaje ve Vašem zákaznickém kontě budou shromažďovány a vyhodnocovány pro účely využívání služeb zákaznického konta. Založením zákaznického konta nám také udělujete Váš souhlas k zaznamenávání a vyhodnocování Vašeho nákupního chování na stránce www.hgm.cz (jako např. údaje o tom, které zboží jste si na stránce prohlédli nebo nakoupili) a zobrazování personalizovaného obsahu na této stránce (jako např. individuální kupóny s výhodami, mimořádné nabídky, naše servisní služby a další informace). Pokud jste si založili zákaznické konto, souhlasíte, že Vaše uživatelské chování na stránce www.hgm.cz, bude přiřazeno Vašemu zákaznickému účtu, abychom Vám mohli poskytnout tento personalizovaný obsah (např. speciální akce a informace).

Pokud si takové zpracování vašich údajů nepřejete, můžete kdykoliv požádat o zrušení Vašeho zákaznického konta na naší zákaznické lince a realizovat objednávky jako host. Vaše osobní údaje budeme pro účely uvedené v tomto bodě zpracovávat pouze po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu.

Vezměte prosím na vědomí, že založení zákaznického účtu není podmínkou využívání HGM online shopu - nákupy v HGM online shopu můžete kdykoli využívat i jako host.

d) Účel použití

Pokud jste nám poskytli osobní údaje, budou tyto použity pouze:

 • za účelem řádného poskytování našich služeb zákazníkům, k plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím online shopu mezi námi a Vámi jako zákazníkem, před uzavřením této kupní smlouvy k zodpovězení Vašich otázek, souvisejících s poskytováním našich služeb a na technickou administraci, nezbytnou pro správné poskytování našich služeb na stránce www.hgm.cz, a to vše na právním základě plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy jako dotyčná osoba,
 • pro marketingové účely, pokud jste se na stránce www.hgm.cz přihlásili k odběru newsletterů.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, pokud je to nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo pokud jste s takovým poskytnutím výslovně souhlasili. Pro vyřízení Vašich objednávek a řádné plnění kupní smlouvy potřebujeme Vaše jméno, příjmení, adresu (bydliště/doručení zboží), e-mail, telefonní číslo, a v případě platby online Vaše platební údaje. Vaše emailová adresa slouží jako identifikátor (pro přihlášení do zákaznického konta), a zároveň jako komunikační prostředek. Na zadanou emailovou adresu Vám bude zasláno potvrzení objednávky, jakožto i informace o průběhu doručování zboží od přepravce. V rámci zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje poskytované našim smluvním poskytovatelům služeb, jako např. poskytovatel logistických služeb, přepravce, banky apod. Údaje mohou být poskytovateli služeb použity výhradně pro účely plnění kupní smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, na který jsme Vaše osobní údaje získali.

e) Email newsletter

Naše reklamní e-maily budete dostávat pouze pokud jste se přihlásili k jejich odběru na naší stránce.

Pokud si nebudete nadále přát zasílání newsletterů, můžete jejich zasílání zrušit kliknutím na link ve spodní části některého z mailů, nebo kontaktováním naší zákaznické linky.

 

III. Bezpečný přenos dat

Vaše osobní údaje jsou bezpečně přenášeny pomocí šifrování. Využíváme při tom systém kódování SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, jakožto i ostatní systémy zpracování osobních údajů, zajišťujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření dat prostřednictvím neoprávněných osob.

Přístup k Vašemu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání Vámi zvoleného hesla. S přístupovými informacemi byste měli zacházet důvěrně a po ukončení činnosti se ze zákaznického konta odhlásit, především tehdy, pokud je počítač využíván více osobami. Společnost Hana Vrbová, IČ: 02956187, sídlo: Karlovy Vary nepřebírá odpovědnost za neoprávněné nakládání nebo jiné zneužití hesla.

 

IV. Nesouhlas s použitím údajů a jejich výmaz

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. O zrušení svého zákaznického konta můžete požádat na naší zákaznické lince a z odběru newsletterů se odhlásit prostřednictvím linku ve spodní části kteréhokoliv newsletteru, nebo také na naší zákaznické lince. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Kromě toho budou uložené osobní údaje vymazány, pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, pokud údaje zpracovávané za účelem dosažení určitého účelu nejsou dále nutné nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné.

 

V. Právo na informace a další práva dotčených osob

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně zpracování Vašich uložených dat. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v obecně závazných právních předpisech máte zároveň (i) právo na přístup k vašim osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo odmítnout zpracovávání Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu, (v) právo na vymazání osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly nebo pokud jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávají nezákonně.

Ode dne nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (tj od 25. května 2018), máte v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenositelnost údajů, tzn. máte právo získat své osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v elektronické formě na základě Vašeho souhlasu, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti lze žádat právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technický možný (právo na přenositelnost údajů).

Pokud máte dotazy k ochraně dat, můžete se kdykoliv obrátit e-mailem na info@hgmbizuterie.cz nebo telefonicky na čísle: + 722690378. V případě, že si u nás uplatňujete některé z práv dotčené osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a z vaší žádosti nelze ověřit totožnost žadatele nebo v případě, že máme oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazujeme si právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jakožto dotčená osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.